Przejdź do treści

Realizacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru projektowego i inwestorskiego nad budową stacji gazowej I stopnia wysokiego ciśnienia w m. Jasin w gm. Swarzędz

  W wyniku otrzymanego zlecenia od lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnych GLOSBE, w oparciu o otrzymane warunki techniczne od Operatora Sieci Przesyłowych, została opracowana dokumentacja projektowa-budowlana i technologiczna budowy stacji redukcyjnej gazu Q=3150nm3/h wysokiego ciśnienia. Dla przedmiotowej realizacji uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 

  Dla wykonanej dokumentacji na etapie realizacji zadania firma Eico Sp. z o.o. pełniła nadzór autorski oraz inwestorski nad całością zadania, obejmujący cały zakres  budowy obiektu wraz z wykonaniem badań i sprawdzeń.

  Obiekt oddano do użytku w 2022r.

  Efekty zrealizowanego zadania to:

  • uruchomienie nowego kierunku dostaw gazu bezpośrednio z sieci wysokiego ciśnienia do sieci operatora Glosbe, 
  • podniesienie bezpieczeństwa energetycznego w obszarze lokalnej sieci gazowej OSDn i umożliwienie dalszego rozwoju tej sieci poprzez wydanie warunków przyłączenia dla końcowych odbiorców,
  • pozytywny wpływ na środowisko w wyniku umożliwienia przyłączania do sieci OSDn kolejnych odbiorców i eliminacji z eksploatacji źródeł węglowych,
  • obniżenie kosztów dystrybucji gazu.