Przejdź do treści

Z myślą
o Twoim środowisku

Z myślą
o Twoim środowisku

Kim jesteśmy

Eico to firma inżynieryjna zbudowana na latach doświadczenia w branży, zajmująca się świadczeniem usług doradztwa energetycznego, projektowaniem, budowaniem, a także nadzorowaniem inwestycji z branży instalacyjno-energetycznej. Siłą napędową naszej firmy niewątpliwie jest odpowiednio wykwalifikowana kadra inżynierów, chęć czynnego udziału w procesie transformacji energetycznej, a także towarzysząca przy wszystkich działaniach troska o środowisko. Do każdego realizowanego zadania podchodzimy indywidualnie i z odpowiednią starannością. Celem naszego działania bez wątpienia jest osiągnięcie najwyższego poziomu świadczonej usługi i zadowolenia klienta.        

W zakresie wypracowanego Know-How wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów zapewniając nienaganną jakość i gwarancję satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Dzięki szerokiej współpracy z licznymi podmiotami, sprawnie realizujemy inwestycje o zróżnicowanej tematyce, a w kooperacji z naszymi partnerami wykorzystujemy efekt synergii zarówno w zakresie wiedzy, jak i technologii.

Swoim działaniem jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują. Obecnie realizujemy inwestycje na obszarze całej Polski. Swoje usługi kierujemy zarówno do klientów biznesowych, jak i indywidualnych. 

Co robimy

Charakterystyki energetyczne

Sporządzanie dokumentów świadectw charakterystyk i audytów energetycznych wraz z wykonywaniem wpisów do Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych budynków zgodnie z aktualnymi  przepisami  i aktami prawnymi.

Dofinansowania czyste powietrze 

Pomoc przy uzyskiwaniu funduszy i realizacji budów i modernizacji w ramach programu Czyste Powietrze. Przygotowywanie i składanie wniosków o uzyskanie dotacji, nadzór przy prowadzeniu inwestycji modernizacyjnej celem zapewnienia poprawności wykonania zgodnie z programem dofinansowania. Przygotowywanie wniosków i dokumentów o uzyskanie płatności środków z uzyskanego dofinasowania.

Rekuperacja i wentylacja 

Sporządzenie projektów wentylacji mechanicznej i rekuperacji dla budynków mieszkalnych i przemysłowych, opracowań układów chłodzenia i klimatyzacji pomieszczeń. Projektowanie efektywnego rozprowadzenia powietrza  w pomieszczeniach, dobór urządzeń odzysku energii  – rekuperatorów oraz centrali wentylacyjnych.

Instalacje, sieci i przyłącza gazowe 

Wykonywanie projektów budowlanych instalacji, sieci i przyłączy gazowych.

Projektowanie przyłączy gazowych wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, pozyskiwanie stosownych dokumentów i zgód administracyjnych dla inwestycji (warunki techniczne operatora, zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z projektem, dzienniki budowy).


Instalacje, sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne

Wykonywanie projektów budowlanych instalacji, sieci i przyłączy wod-kan, wykonywanie kompleksowych projektów zakończonych uzyskaniem stosownych dokumentów i zgód administracyjnych dla inwestycji (warunki techniczne operatora, zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z projektem, dzienniki budowy).

Instalacje hydrantowe i ochrona przeciwpożarowa

Sporządzenie projektów instalacji hydrantowych i stałych urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej.

Instalacje grzewcze

Wykonywanie projektów instalacji grzewczych, obliczeń obciążenia cieplnego budynku, doboru źródła ciepła w tym dobór i projektowanie systemów pomp ciepła. Projektowanie rozwiązań ogrzewania konwekcyjnego i płaszczyznowego.

Nadzór inwestorski i usługa kierownika budowy 

Świadczenie usługi kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Usługa w zależności od potrzeb dotyczy: wyboru wykonawcy prac budowlanych, nadzór nad jakością prowadzonych prac, nadzór nad spełnieniem przepisów i prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, kontrola kosztów budowy i rozliczeń z wykonawcą.

Wykonawstwo instalacji 

Realizacja prac wykonawczych z zakresu: budowy instalacji grzewczych,
budowy  kotłowni i obiektów wytwarzania ciepła, montażu instalacji gazowych, budowy sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, a także deszczowych. Realizacje prowadzone w funkcji podwykonawcy, generalnego wykonawcy lub inwestora zastępczego. 

Skontaktuj się z nami

Eico Sp. z o.o.

KRS: 0000409915
NIP: 7010333221
REGON: 145989850
Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO