Oferujemy usługi wykonawstwa w obszarze budowy:

– instalacji gazowych
– instalacji wod.-kan.
– instalacji grzewczych
– kotłowni gazowych
– sieci gazowych
– przyłączy gazowych
– sieci wodociągowych
– przyłączy wodociągowych

Oferujemy prowadzenie nadzorów inwestorskich nad realizowanymi inwestycjami budowlano-instalacyjnymi z zakresu instalacji wod-kan, gaz, grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Pełnimy również funkcję inwestora zastępczego, reprezentując inwestora i dając mu pełne wsparcie specjalistyczne w zakresie nadzoru nad inwestycją w obszarze kontroli technicznej wykonywanej inwestycji oraz stałej kontroli rzeczowo-finansowej.