Zmiany w ustawach – nowe ceny

Data: 22 lipca 2016

W czerwcu bieżącego roku przedstawiono w Dzienniku Ustaw dwie Ustawy, które w dużym stopniu zmienią obowiązki dotyczące sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego – co spowoduje zmiany cen energii:

  1. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw [Dziennik Ustaw poz. 925 / 2016], która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r:
    a. wprowadza do rozliczeń nowy certyfikat PMOZEBIO (kolor niebieski), którego udział ustawodawca określił w wysokości 0,65% – co spowoduje wzrost ceny sprzedaży energii;
    b. zmniejsza obowiązek umorzenia certyfikatu PMOZE_A (kolor zielony) o 0,65% – co z kolei spowoduje spadek ceny sprzedaży energii elektrycznej.
  2. Ustawa o efektywności energetycznej [Dziennik Ustaw poz. 831 / 2016], która wejdzie w życie 1 października 2016 r. wprowadza zmienioną w stosunku do poprzedniej Ustawy metodologię określania wysokości opłaty zastępczej/wyznaczenia kosztu certyfikatu białego od 1 października 2016 roku. Ostatecznie cena certyfikatu białego wyznaczona na podstawie nowej Ustawy o efektywności energetycznej ulegnie zmniejszeniu – co będzie miało przełożenie na obniżenie cen począwszy od 01 października 2016 roku.

Sprzedawcy prowadzą prace mające na celu dostosowanie się do nowych uwarunkowań prawnych (ustawy OZE oraz efektywności energetycznej) oraz nad wyznaczenim efektu w/w zmian indywidualnie dla każdego klienta.

W związku z tym należy spodziewać się zmian w fakturach na najbliższe miesiące.