Ostatnio chętniej zmieniamy sprzedawców energii elektrycznej

Najnowszy monitoring Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wykazuje, że Polacy coraz chętniej zmieniają sprzedawców energii elektrycznej. Chodzi tu zarówno o odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstwa domowe.

Dane przedstawione Urzędowi Regulacji informują, że z końcem lutego 2014 roku z prawa do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało niecałe 105 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B, C (czyli odbiorcy przemysłowi) i niespełna 160 tysięcy gospodarstw domowych (kwalifikowanych do grupy taryfowej G). Dane te oznaczają, że w styczniu i lutym 2014 roku na zamianę dostawcy energii zdecydowało się przeszło 22 tysiące indywidualnych gospodarstw domowych. Obecnie (koniec lutego 2014 r.) liczba ta oscyluje w granicach 158 tysięcy odbiorców w taryfie G. Odbiorców przemysłowych natomiast jest nieco mniej, bo prawie 105 tysięcy.

Tendencja jest jednak silnie wzrostowa, szczególnie jeśli chodzi o grupę gospodarstw domowych

Na podstawie: Urzędu Regulacji Energetyki