Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. rozporządzenia RODO.

Dzięki nowym regulacjom osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzanie, uzyskują następujące uprawnienia:

  • „prawo do bycia zapomnianym” (jeśli chcą, aby ich dane osobowe zostały usunięte),
  • uprawnienie do żądania przeniesienia danych,
  • większe prawo dostępu i wglądu w swoje dane osobow,
  • rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, w szczególności w celach marketingowych.

EICO Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie i racjonalne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, zachęcamy do zapoznania się z nowymi regulacjami: https://eico.pl/polityka-prywatnosci/

 

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@eico.pl.