Kampania promująca uczciwe praktyki wśród sprzedawców energii elektrycznej

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do nas, czyli odbiorców energii elektrycznej. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), które chce uświadomić konsumentom jakie posiadają prawa na rynku energii a także pragnie promować uczciwe zasady biznesowe. Nad całością przedsięwzięcia patronat objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zasady dobrych praktyk sprzedawców Energii Elektrycznej zostały opracowane przez Towarzystwo Obrotu Energią, na podstawie opublikowanego przez Prezesa URE dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”. Będą one stosowane na zasadach dobrowolności przez sprzedawców, którzy podpiszą deklarację i przejdą proces weryfikacji. Już teraz wiadomo, że firmy handlujące energią, które podpiszą dokument będą cieszyły się większym zaufaniem i renomą.

Zasadą wolnego rynku energii jest możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy przez Klientów indywidualnych. Konkurencja jest jednak silna ale to firmy powinny służyć przede wszystkim Odbiorcom. Obowiązkiem sprzedawców jest dołożenie należytej staranności, by potencjalny Klient, przed zawarciem umowy, miał wyczerpujące informacje o przedstawionej mu ofercie.

Kampania

Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE jednoznacznie twierdzi, że odbiorca powinien zostać poinformowany o cenach energii, konieczności dokonywania opłat dystrybucyjnych i wszystkich innych postanowieniach, które mają wpływ na wysokość naszego rachunku.

Kampania prowadzona przez Towarzystwo Obrotu Energią ma za zadanie zwrócić uwagę klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Pamiętajmy aby przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać i w miarę możliwości przeanalizować treść oferty. I chyba najważniejsza informacja – każda osoba ma prawo do rezygnacji z umowy, podpisanej poza siedzibą sprzedawcy, w ciągu 10 dni, bez ponoszenia konsekwencji.

Na podstawie: Urzędu Regulacji Energetyki

Więcej informacji na: www.toe.pl/pl/kampania-edukacyjna