Wykonujemy projekty budowlane i techniczne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i normy w obszarze:

 • Instalacji wewnętrznych
  – gazowych
  – gazowych przemysłowych
  – wodno-kanalizacyjnych
  – grzewczych
  – wentylacyjnych – instalacji kogeneracyjne-gazowe

 • Sieci zewnętrznych
  – gazowych przesyłowych i rozdzielczych
  – wodociągowych
  – kanalizacyjnych
  – cieplnych
 • Punktów gazowych
  – przyłączy gazowych
  – zespołów gazowych (układy pomiarowe i redukcyjne)
  – stacji gazowych