Korzyści

  • Prosty i szybki dostęp do rynku energetycznego.

  • Osobista decyzja co do wyboru złożonych ofert.

  • Możliwość odrzucenia złożonych ofert w przypadku małej atrakcyjności.

  • Bezpłatny dostęp do platformy.

  • Ciągły dostęp do specjalistów z Zespołu EICO.

  • Uporządkowanie spraw energetycznych z dostawcami mediów na własnym indywidualnym katalogu.

  • Generowanie oszczędności w obszarach życia na które do tej pory nie miałeś czasu.

  • Wygoda – wszystkie tematy załatwiasz z domu za pośrednictwem platformy.

  • Pełna koordynacja terminów obowiązywania umowy/umów poprzez Zespół EICO i indywidulane przypomnienie z odpowiednim wyprzedzeniem.

  • Rozpoczynając współpracę z Nami staniesz się faktycznym-pełnym uczestnikiem wolnego rynku nośników energetycznych i nie tylko.