FAQ

Najczęściej zadawane pytania
Przy zużyciu jakie generuje przeciętne gospodarstwo domowe oszczędność energii może wynieść 200 a nawet 300 złotych rocznie. Niby nie dużo, ale kiedy zwrócimy uwagę na wszystkie wydatki i rozpatrzymy alternatywne rozwiązania (prąd, gaz, telefon, internet) i zsumujemy, może okazać się, że będzie to rocznie kwota nawet o 1000 złotych niższa od obecnie opłacanych rachunków.

Aby zmienić dostawcę energii elektrycznej za pośrednictwem platformy EICO należy przygotować dowód osobisty oraz fakturę ostatniego odczytu licznika.

Zmiany dostawcy energii elektrycznej można dokonać maksymalnie dwa razy w roku, jednak należy zwrócić uwagę na jaki czas została podpisana poprzednia umowa na dostawę energii. Nie oznacza to jednak, że tak częste zmiany są obligatoryjne. Umowę możemy podpisać na dowolny okres – rok, dwa, itd. Należy jednak przy tym pamiętać, że umowa podpisana na dłuższy okres nie pozwala skorzystać z obniżek cen jednak chroni przed podwyżkami energii.

Do zmiany dostawcy energii elektryczne nie potrzeba żadnych zaświadczeń. Wszystkie dane są umieszczane w przygotowanym przez nas formularzu na stronie www.eico.pl. Potrzebują Państwo jedynie dowodu tożsamości oraz ostatniego rachunku wystawionego przez dotychczasowego operatora.

Dostawcy energii mają tydzień na przedstawienie Państwu swojej oferty od momentu wypełnienia i zatwierdzenia przez Państwa wniosku.

Cena energii elektrycznej jest uzależniona od wielu czynników. Na Państwa rachunek składają się przede wszystkim trzy zmienne:

  • opłata systemowa
  • opłata sieciowa
  • oraz koszt zużytej energii elektrycznej

Obecnie cenę za 1 kWh reguluje Urząd Regulacji Energetyki co skutecznie blokuje nieuczciwą konkurencję. Należy jednak pamiętać, że wszelkiego typu opłaty dodatkowe (jak choćby opłata handlowa) mogą być zmienne i to w znacznym stopniu decyduje o wysokości rachunku.

Kontrolę u prywatnego odbiorcy przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku firm, kontrole są przeprowadzane w godzinach pracy obowiązujących u odbiorcy energii i w sposób, który nie zakłóca pracy. Szczegóły przeprowadzania kontroli zawarte są w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2000 r., Nr 75, poz. 866).