Oferujmy Państwo usługi w zakresie doradztwa energetycznego w obszarze optymalizacji kosztów eksploatacji budynków. Bazując na sprawdzonych i dostępnych rozwiązaniach technologicznych i możliwościach pozyskania finansowania, przedstawiamy Państwu indywidualnie dopasowane rozwiązania pozwalające znacząco obniżyć koszty eksploatacji i użytkowania obiektów budowlanych. Zakresy optymalizacji dotyczą zarówno energii cieplnej, grzewczej jak i elektrycznej.

Oferujemy prowadzenie nadzorów inwestorskich na realizowanym inwestycjami budowlano instalacyjnymi z zakresu instalacji wod-kan, gaz, grzewcze i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zakres nadzoru obejmuje kontrolę kosztów, jakość wykonania, przestrzegania przepisów polskiego prawa budowlanego  oraz zgodność wykonania z projektem i wskazanymi normami.