Znaczący spadek cen na polskim rynku energetycznym

Data: 19 listopada 2015

„Ceny energii w Polsce spadły do najniższego poziomu od marca 2011 r.” 

Globalna degresja cen surowców energetycznych dociera do polskich obywateli w sposób bardzo znaczący, wskazuje na to fakt przyśpieszenia spadku cen energii. Wnikliwi obserwatorzy mogli zauważyć obniżkę cen o prawię 1% już w sierpniu. Każdy spadek cen jest rzeczą pozytywną dla konsumenta, jednakże we wrześniu nabywcy energii mogli zaoszczędzić nawet  2,1 %. Po wrześniowych spadkach energii, można odnotować najniższe ceny od marca 2011 roku. Od 2010 roku wartość nabywcza energii spadała szybciej tylko w lutym 2015, tuż po pierwszym kryzysie na światowym rynku paliw.

 

Zasadniczy wpływ na ceny energii miała przecena na stacjach paliw. We wrześniu za paliwo płaciliśmy mniej o 4,7%, po spadku sierpniowym o 2,2%. Polski rynek paliw , w efekcie zareagował z opóźnieniem na głębokie obniżenia cen ropy (o blisko 18%) na globalnym rynku w sierpniu. Dotyczy to w szczególności hurtowych cen benzyny i oleju napędowego.

 

Obniżka cen surowców energetycznych odbiła się też na redukcji rachunków za gaz, jednak w tej sytuacji dużą rolę odegrała decyzja regulatora.
Z dniem 1 września 2015 roku, wkroczyła w życie decyzja ustanowiona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obniżająca cenę paliwa gazowego dla klientów detalicznych o 6,5%. Niestety średni spadek cen nie był bardzo znaczący, z powodu braku aktualizacji innych elementów rachunków (np. opłaty dystrybucyjne)- średni spadek cen gazu wyniósł jedynie 3%.

 

Energia elektryczna w ostatnich czasach jest stabilna pod względem ceny, głównie dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Przyjęta w styczniu decyzja prezesa URE dotycząca taryf, będzie obowiązywać do końca 2015 roku. Nieznacznie wzrosły natomiast ceny ciepła sieciowego oraz paliw stałych (głównie węgla). Zjawisko to najprawdopodobniej jest spowodowane sezonową zmianą popytu na opał, jednakże w ujęciu rocznym ceny spadły o 1,2% i charakteryzowały się mniejszą zmiennością od stawki węgla na rynku światowym.

 

Redukcja cen energii rok do roku wyniosła we wrześniu 6%, miało to istotny wpływ na ogólną inflację obejmującą zmianę cen wszystkich dóbr konsumpcyjnych. Co ciekawe, przyjmując, że ceny energii byłyby stałe od września 2014 roku, w Polsce nie zaobserwowalibyśmy deflacji we wrześniu 2015 r.

 

Wszelkie wahania i tendencje cen energii w Polsce, we wrześniu znalazły odzwierciedlenie w innych państwach Unii Europejskiej. Ceny energii w UE spadły we wrześniu o 1,5% miesiąc do miesiąca i o 8% w ujęciu rocznym.

 

Starcie o największe obniżki cen pośród najbardziej znaczących państw Europy wygrały: Wielka Brytania i Niemcy, zarówno w ujęciu miesięcznym (po -1,8%) jak i rocznym (-9,0% i -9,3%).

 

„Pomimo znacznego spadku, ceny energii pozostają wyższe niż w 2010 r. – w całej UE o 8,5%, a w Polsce o 8%.”

 

Data: 18.11.15

 

 Źródła:
GUS, Eurostat, cire.pl