Wzrost cen zielonych certyfikatów

Data: 30 sierpnia 2017

Zielone certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, we wtorek zostały wycenione na giełdzie najdrożej od niespełna roku. W ciągu ostatnich 2 miesięcy ich cena wzrosła o 88%

Na warszawskiej Towarowej Giełdzie Energii dnia 29 sierpnia cena tzw. zielonych certyfikatów osiągnęła nawet ponad 43 zł za megawatogodzinę. Jest to znaczący wzrost ich ceny, w porównaniu z notowaniami z czerwca, które osiągnęły najniższy poziom w historii – ok. 22,5 zł.

Z drugiej strony wartość zielonych certyfikatów jest  nadal stosunkowo niska, biorąc pod uwagę ceny w roku 2012, które wynosiły ponad 280 zł lub przynajmniej 100zł / MWh w maju ubiegłego roku.

Dlaczego wartość zielonych certyfikatów pnie się w górę?

Do wzrostu cen mogło przyczynić się ogłoszenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia, w sprawie wzrostu obowiązku zakupu świadectw pochodzenie energii z OZE przez spółki energetyczne zaopatrujące w prąd Polaków (wzrost z aktualnie 15,4%, do 18,5% w roku 2019).

Wpływ na notowania mogło mieć także ubiegłotygodniowe ogłoszenie tzw. aukcji OZE, których przedmiotem będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Instalacje, które przejdą do nowego systemu wsparcia przestaną otrzymywać zielone certyfikaty, a więc zmniejszą ich ilość dostępną na rynku.”

Jakie mogą być tego skutki?

Przyszłość rynku zielonych certyfikatów jest w dużej mierze zależna od ich ceny w 2017 r.

Lex Energa – niedawno przyjęta nowelizacja ustawy o OZE, zakłada możliwość zastąpienia obowiązku zakupienia certyfikatów opłatą zastępczą, której cena będzie wyższa o 25% od tegorocznych cen rynkowych certyfikatów.

Dlatego: „ Im wyżej świadectwa pochodzenia będą więc notowane w tym roku, tym wyższa będzie przyszłoroczna opłata zastępcza i na tym wyższym poziomie może się ukształtować w 2018 roku cena rynkowa.”

Źródło: http://wysokienapiecie.pl/