Virtual reality w przemyśle elektroenergetycznym

Data: 25 maja 2017

Virtual reality (VR) oraz augment reality (AR) to technologie pozwalające każdemu na znalezienie się w tzw. wirtualnej rzeczywistości lub rzeczywistości rozszerzonej. Jest to cyfrowo wygenerowana przestrzeń, po której poruszamy się przy pomocy różnorodnych aparatów multimedialnych, odwzorowujących dane gesty.

Wykorzystanie

Taki rodzaj technologii może być efektywnie wykorzystany w przemyśle elektroenergetycznym jako narzędzie prezentacji projektów w wirtualnej przestrzeni, a także jako usprawnienie procesu produkcji i montażu. Obecnie projektowanie w środowisku 3D staje się normą, dlatego też postęp technologiczny w tym kierunku jest uzasadniony.

Wprowadzenie omawianych rozwiązań pracy rozważa ZPUE – producent urządzeń elektroenergetycznych. Wdrożenie technologii VR i AR mogłoby usprawnić realizacje niestandardowych projektów, a także zadowolić przyszłych klientów, którzy będą mogli ujrzeć „realny” projekt jeszcze przed jego wykonaniem.


Czym się różni VR od AR?

VR polega na cyfrowym odwzorowaniu rzeczywistości, pokazaniu przestrzeni wirtualnej.

Natomiast AR pozwala na połączenie rzeczywistej przestrzeni z tą wygenerowaną przez komputer, np. w postaci łączenia cyfrowo stworzonych obiektów z elementami rzeczywistego pola widzenia.

Obie technologie można wykorzystać dla poszczególnych grup odbiorców.

W branżach projektowych VR to głowne narzędzie, które zwizualizuje odbiorcy projekty w taki sposób, aby nie musiał on wyobrażać sobie danej przestrzeni bazując jedynie na podstawowych rysunkach 2D.

Z kolei AR to narzędzie, które może być uzupełnieniem pracy inżyniera lub montera umożliwiające łatwiejsze zrozumienie danych urządzeń bez konieczności posiadania obszernej dokumentacji/instrukcji obsługi.

Źródło: cire.pl