Terminal LNG w Świnoujściu – odebrany i sprawdzony

Data: 6 czerwca 2016

Po przeprowadzeniu licznych prób i testów, mających na celu sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych terminalu, działania weryfikacyjne zakończyły się sukcesem. Przedstawiciele Polskiego LNG S.A. i Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) podpisali Protokół Odbioru do Użytkowania Terminalu LNG.  

Po przeprowadzeniu dwuetapowej procedury odbioru, Terminal w Świnoujściu uzyskał wszystkie decyzje administracyjne, które pozwalają na bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację. Przeprowadzono również szkolenia pracowników w zakresie ich kompetencji obsługiwania urządzeń oraz zapoznano ich z procesami technologicznymi terminalu.

Nowa infrastruktura została zaprojektowana do odbioru, regazyfikacji i dostarczania do 5 mld metrów sześciennych gazu rocznie do polskiej sieci przesyłowej. Jest to jedyny Terminal o takiej skali w Europie Północnej i Środkowo- Wschodniej, dlatego jego odbiór to kluczowa decyzja dla przyszłości Polskiej gospodarki.

„Zapowiedziane są już komercyjne dostawy skroplonego gazu do Polski. Z tego powodu finalny odbiór Terminalu LNG od Wykonawcy jest kluczowy dla ukończenia tej strategicznej dla polskiej gospodarki  inwestycji, która umożliwia realną dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a tym samym istotnie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju” – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., którego to spółka zależna – Polskie LNG S.A. była odpowiedzialna za wybudowanie terminalu.

źródło:www.energetyka24.com